ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Organizatorem Konkursu jest corocznie Zakład Filologii Angielskiej UAM Poznań, WPA Kalisz pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Tegoroczna edycja miała miejsce 18 kwietnia w auli im. prof. Rubińskiego WPA w Kaliszu. Do udziału zostało zgłoszonych i przyjętych 122 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie liceów ogólnokształcących z powiatów – kaliskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, średzkiego. Uczestnicy w ciągu 90 minut tłumaczyli tekst literacki anglojęzyczny na język polski. Zawsze jest to kanon literacki innego kraju anglojęzycznego. W tym roku fragment najnowszej powieści brytyjskiego pisarza Kazuo Ishiguro pod tytułem „Buried Giant” („pogrzebany Olbrzym”). Jury złożone z nauczycieli akademickich Zakładu Filologii Angielskiej ocenia wierność przekładu, poprawność stylistyczną i ortograficzną tekstu. Regulamin stanowi, że nagrodzone jest zawsze 6 prac.

W tym roku laureatką I miejsca została nasza uczennica – Marta Lotka. Uczniowie I LO biorą udział w Konkursie od 5 lat i, co godne podkreślenia, zawsze z sukcesem. Uczennica Marta Lotka była uczestniczką dwóch poprzednich edycji, zdobywając w 2014 roku III wyróżnienie. Jej nauczycielem przez trzy lata był pan Tomasz Ćwirko. W IX edycji I LO reprezentowało siedmioro uczestników. 

Sukces Marty ma wymiar oczywisty, ale sam udział w eliminacjach to dla każdego uczestnika także wymierna korzyść. Po części pisemnej uczniowie biorą udział w profesjonalnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. W tym roku po prezentacji multimedialnej z podstawowymi informacjami o Kazuo Ishiguro i jego utworze odbyły się warsztaty tłumaczeniowe i językowe pod kątem tłumaczonego tekstu oraz poświęcone tłumaczeniom gier komputerowych. Dla nauczycieli opiekunów organizatorzy zawsze przygotowują warsztaty metodyczne przybliżające najnowsze trendy edukacyjne w nauczaniu języka obcego. Za rok X edycja Konkursu. Na pewno każdy z nauczycieli-anglistów w I LO przekona i pomoże przygotować swoich uczniów do zmagań w konwencji tłumaczenia tekstu literackiego. Każda forma pracy z uczniem zdolnym jest bezcenna i wartościowa edukacyjnie – dla ucznia, dla nauczyciela przedmiotu i dla szkoły w ogóle.

 

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie geologicznym, który w tym roku przebiegał pod hasłem „W okowach mrozu”. W eliminacjach konkursu, w których należało napisać pracę na wybrany temat, udział wzięło trzech uczniów: Patryk Kałużny i Kacper Kiereta z klasy Ib oraz Kamil Woźniak z IId.

Do kolejnego etapu konkursu przeszedł Kacper Kiereta, który wziął udział w finale regionu wielkopolskiego i dolnośląskiego, który odbył się 20 maja br. w Państwowym Instytucie Geologicznym we Wrocławiu. Kacper został laureatem finału. Należy podkreślić, że jest on uczniem klasy pierwszej i nie realizuje geografii na poziomie rozszerzonym, a musiał wykazać się wiedzą geograficzno – geologiczną, daleko wykraczającą poza ramy programowe. 

Pani Dorota Daszczyk - nauczycielka geografii ma nadzieję, że to początek udziału i sukcesów uczniów naszej szkoły w tym konkursie.

Gratulujemy!

 

Wielkim sukcesem zakończył się udział Macieja Wajerowskiego (ucznia klasy 2c) w XL Olimpiadzie Artystycznej. Etap centralny odbywał się w dniach 10-14 kwietnia w Warszawie i miał formę pisemnego egzaminu - testu o sztuce zawierającego 100 punktowanych poleceń oraz wypracowania, którego celem była analiza porównawcza oryginalnych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego  w Warszawie. Maciej wybrał Ołtarz świętej Barbary z roku 1447 i Świętą Marię Magdalenę unoszoną przez Anioły (skrzydło Dyptyku fundacji rodziny Winterfeldów) z roku 1430.

Rywalizacji towarzyszyły warsztaty konserwatorskie w Pałacu Wilanowskim.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów finalistom i laureatom nastąpiło 14 kwietnia w Hallu Głównym Muzeum Narodowego.

Opiekunem Macieja Wajerowskiego był pan Janusz Olechnowicz. Gratulujemy!

 

Uczennica klasy III E naszego liceum Monika Kmiecikzwyciężczyni etapu okręgowego XIV Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki dnia 13 kwietnia 2016 r. uczestniczyła w zawodach finałowych, które miały miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!

 

20  kwietnia   na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa UAM miał miejsce Turniej Debat Oksfordzkich. Zawody  odbyły się w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 

Drużyna I LO w składzie: Klaudia Grech, Błażej Kamiński, Konrad Kordylasiński oraz Konrad Wieczorek zajęła   w  turnieju II miejsce. W imprezie wzięło 6 szkół:  z Ostrzeszowa, Koła, Konina i Poznania.
To kolejny sukces naszej drużyny w tym roku. W marcu zespół zdobył II miejsce w Turnieju IPN w Łodzi.