ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Matury

Super User
Z dumą możemy poinformować o wynikach tegorocznego egzaminu dojrzałości w naszej szkole. Do matury przystąpiło 99 uczniów (wszyscy tegoroczni absolwenci), 93 z nich ukończyło ten egzamin z powodzeniem. Sześć osób przystąpi we wrześniu do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Zdawalność w naszej szkole wyniosła 93,9%. Dla porównania: zdawalność w kraju - 74% (licea - 81%), Wielkopolsce - 73,9% (licea - 80,2%) a Powiecie Ostrzeszowskim - 74% (licea - 85,4%).
Gratulujemy Absolwentom, Nauczycielom oraz Rodzicom!
Mimo wielu przeciwności wszyscy daliśmy radę!