ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Szalejąca pandemia uniemożliwiła realizację wielu projektów i planów. Projekt Erasmus+ dla kadry szkoły, który miał być realizowany przez 2 lata, został przedłużony a i tak nie widać końca Covid-19. W porozumieniu z włoskim partnerem - uznaliśmy, że to ostatnia chwila w ramach projektu Erasmus+ "CURIE" na przyjazd nauczyciela języka angielskiego i dyrektora szkoły (tak mówiła specyfikacja projektu) do Liceo Antonio Gramsci w Olbii. Od 15.11.2021 do 19.11.2021 na Sardynii przebywała pani Sandra Sobota, która uczyła włoską młodzież języka angielskiego (teachning assignment) oraz pan dyrektor Michał Błoch, który przypatrywał się funkcjonowaniu i pracy włoskiego liceum a w szczególności pani dyrektor Elisy Mantovani (job shadowing). Pani Sobota uczestniczyła w zajęciach jako nauczyciel, obserwator zajęć włoskich nauczycieli języka angielskiego a także spotykała się z zespołami nauczycieli Liceo Gramsci. Jej opiekunem z ramienia strony włoskiej była pani Patrizia Pugliese. Pan dyrektor Błoch natomiast pracował ramię w ramię z panią dyrektor Mantovani biorąc udział w spotkaniach, zebraniach, obserwacjach i omówieniach zajęć a także w zmaganiach dyrektora szkoły z wieloma codziennymi sprawami. Okazało się, że synergia polsko-włoska (po angielsku 🙂 ) pomaga czasami skuteczniej rozwiązywać problemy (np. uczniowskie) a spostrzeżenia obu dyrekcji na wiele spraw były podobne. Zajęcia p. Soboty dla włoskiej młodzieży cieszyły się dużym powodzeniem. Często pod koniec lekcji i na przerwie włoscy ragazze e ragazzi (dziewczęta i chłopcy) zadawali pytania dotyczące Polski, interesowali się naszym krajem. Po zajęciach, około godziny 15, był czas na nieformalne spotkania z włoskimi przyjaciółmi i zwiedzanie wyspy. Podkreślmy wielką gościnność i przyjazna atmosferę panującą w czasie tych mobilności. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie oraz Liceo Antonio Gramsci Olbia zamierzają kontynuować współpracę i otworzyć ja na inne aspekty (np. Erasmus+ dla młodzieży)
 
Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria: