ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn.Meteorologicznie i Edukacyjnie Tworzymy Ekologicznych Odkrywców mająca na celu podniesienie zaangażowania i świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez zakup i montaż stacji meteorologicznych oraz przeprowadzenie szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania

19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria: