ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Rekrutacja

Drodzy Uczniowie klas VIII,
w odpowiedzi na Wasze obawy i liczne telefony przypominamy, że o przyjęciach do szkoły ponadpodstawowej w procesie rekrutacji nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty. Rejestracja kandydatów trwa do 20 czerwca do godziny 15.00 i do tego terminu należy dostarczyć wniosek wraz z dokumentami do szkoły.