ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

15 i 18 marca odbywały się w naszej szkole Dni Nauki. To naukowe święto jest częścią zadania „Laboratorium nauki” w ramach projektu „Liceum ogólnokształcące szkołą ogólnego sukcesu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiat Ostrzeszowski i I Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie. Nasza młodzież zaangażowana w projekcie w kołach przedmiotowych mogła wziąć udział w zajęciach, warsztatach , pokazach naukowych i sportowych.

Niezwykle ciekawe wykłady i zajęcia przeprowadzili:

p. dr Szymon Chowański z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - „Owady jako organizmy modelowe w badaniach biologicznych”,

p.dr hab. inż. Szymon Woziwodzki z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,

p. dr inż. Paweł Karwat z Katedry Fizyki Teoretycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej,

p. dr Adriana Trojanowska- Olichwer z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - „Biotechnologie, które pomogą ocalić świat?”,

p. dr Błażej Wróbel z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego – „Asymptotyki; liczby pierwsze i pole okręgu”

p. dr Wiesław Przybyła z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Na boisku szkolnym odbyły się pokazy sportowe oraz prezentacje poszczególnych kół , które pracowały w projekcie. Uczestnicy prezentowali sprzęt oraz pomoce naukowe, które zostały zakupione dzięki projektowi i które pomogły realizować poszczególne zadania.

 

 

 

 

 
Super User
Kategoria:

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Liceum Ogólnokształcącym szkołą ogólnego sukcesu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.
Umowę podpisali:
- Pani Joanna Ganowicz- Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielopolskiego w Poznaniu
- Pan Michał Błoch – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie
Dofinansowanie projektu wynosi  168 276,50 PLN
Przedmiotem projektu jest
- przedsięwzięcie zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty
- wsparcie na rzecz nauczycieli
-wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy
- wsparcie indywidulalnego podejścia do ucznia
 Grupa docelowa Projektu to uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie.
Projektem zostanie objętych:
-75 uczniów zainteresowanych kreatywnym i innowacyjnym rozwojem w obszarze nauk matematyczno- przyrodniczych w formie dodatkowych zajęć. Uczniowie zostaną wyłonienie w procesie rekrutacji, która rozpocznie się w czerwcu 2018 roku a zakończy we wrześniu tegoż roku. Zajęcia realizowane będą w Kołach zainteresowań z fizyki i astronomii, z biologii, z chemii, z matematyki oraz z geografii.
Wszyscy uczniowie biorący udział w Projekcie wezmą również udział w wyjeździe  szkoleniowym do centrum naukowego Typu „ Kopernik” gdzie będą pracować w grupach metoda eksperymentu na nowoczesnym sprzęcie naukowym. Kulminacja działań będzie sesja  naukowa w ramach szkolnych dni nauki i sportu.
- 35 nauczycieli , którzy będą doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne poprzez udział w cyklu szkoleniowym.
 W ramach projektu zostaną doposażone klasopracownie przedmiotowe.
Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy do udziału w Projekcie.  Regulamin rekrutacji uczestników wraz z kwestionariusz zgłoszeniowy dostępne są do poprania w poniższych linkach:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Postępowanie przetargowe

Zamówienie ofertowe Podręczniki

Zamówienie ofertowe Biurko

 

Super User
Kategoria: