ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. MARII SKŁODOWSKIEJ–CURIE w OSTRZESZOWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2022 r. nasza szkoła prowadzi rekrutację uzupełniającą do klas: medycznej, turystycznej oraz humanistycznej według poniższego harmonogramu. O ostatecznym przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata  według zasad określonych w pkt. 2 – 8 oraz pkt 17 regulaminu rekrutacji.

 

od 3.08.2022 r. do 5.08.2022 r. do godz. 15.00

Termin składania podań do szkoły wraz z świadectwem ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub kopiami tych dokumentów)

16.08.2022 r. godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

Od 16.08.2022 r. do 25.08.2022 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone z podaniem o przyjęcie do szkoły)

26.08.2022 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

Pobierz podanie: wersja doc  wersja pdf

Super User

 Informujemy, że osoby zakwalifikowane powinny do dnia 01.08.2022 dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

1) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2) Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3) Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne

4) Kartę zdrowia

5) Deklarację wyboru drugiego języka obcego - do pobrania ze strony szkoły - kliknuj by pobrać

6) Klauzula RODO - do pobrania ze strony szkoły - kliknij by pobrać

7) Oświadczenie woli dotyczące chęci uczęszczania na lekcje religii/etyki (tylko osoby chcące uczestniczyć) - do pobrania ze strony szkoły - kliknij by pobrać

 

Wymienione dokumenty można składać codziennie w godzinach 10:00 - 12:00

 

Z wyrazami szacunku

Michał Błoch

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 21, 63-500 Ostrzeszów

Super User