ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Rekrutacja - informacje

Super User

 Informujemy, że osoby zakwalifikowane powinny do dnia 01.08.2022 dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

1) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2) Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3) Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne

4) Kartę zdrowia

5) Deklarację wyboru drugiego języka obcego - do pobrania ze strony szkoły - kliknuj by pobrać

6) Klauzula RODO - do pobrania ze strony szkoły - kliknij by pobrać

7) Oświadczenie woli dotyczące chęci uczęszczania na lekcje religii/etyki (tylko osoby chcące uczestniczyć) - do pobrania ze strony szkoły - kliknij by pobrać

 

Wymienione dokumenty można składać codziennie w godzinach 10:00 - 12:00

 

Z wyrazami szacunku

Michał Błoch

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 21, 63-500 Ostrzeszów