ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

W piątek 12 września, w naszej szkole, odbyła się rekrutacja do szkolnej drużyny debat oksfordzkich. Przybyło 18 chętnych, którzy zaprezentowali swoje umiejętności retoryczne. Co nas niezwykle cieszy, poziom był naprawdę wysoki, dzięki czemu większość z przybyłych, będzie mieć możliwość kontynuowania swoich przygód z debatowaniem. W komisji rekrutacyjnej zasiedli wielokrotni laureaci konkursów w formule debat, a zatem mistrzowie sztuki retorycznej: Izabela Danielska, Marcel Stambuła i Jakub Szczygieł.

Pierwsze spotkania z rodzicami odbędą się wyjątkowo w środę 11 września 2019 r. według następującego harmonogramu:

godz. 16:00 - klasy: 1ag, 1bg, 1cg - spotkanie ogólne w auli szkoły
oraz klasy 2 i 3 spotkanie z wychowawcami w klasach

godz. 17:30 - klasy 1a, 1b, 1c, 1d - spotkanie ogólne w auli szkoły

Organizatorem Konkursu jest corocznie Zakład Filologii Angielskiej UAM Poznań, WPA Kalisz pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Tegoroczna edycja miała miejsce 18 kwietnia w auli im. prof. Rubińskiego WPA w Kaliszu. Do udziału zostało zgłoszonych i przyjętych 122 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie liceów ogólnokształcących z powiatów – kaliskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, średzkiego. Uczestnicy w ciągu 90 minut tłumaczyli tekst literacki anglojęzyczny na język polski. Zawsze jest to kanon literacki innego kraju anglojęzycznego. W tym roku fragment najnowszej powieści brytyjskiego pisarza Kazuo Ishiguro pod tytułem „Buried Giant” („pogrzebany Olbrzym”). Jury złożone z nauczycieli akademickich Zakładu Filologii Angielskiej ocenia wierność przekładu, poprawność stylistyczną i ortograficzną tekstu. Regulamin stanowi, że nagrodzone jest zawsze 6 prac.

W tym roku laureatką I miejsca została nasza uczennica – Marta Lotka. Uczniowie I LO biorą udział w Konkursie od 5 lat i, co godne podkreślenia, zawsze z sukcesem. Uczennica Marta Lotka była uczestniczką dwóch poprzednich edycji, zdobywając w 2014 roku III wyróżnienie. Jej nauczycielem przez trzy lata był pan Tomasz Ćwirko. W IX edycji I LO reprezentowało siedmioro uczestników. 

Sukces Marty ma wymiar oczywisty, ale sam udział w eliminacjach to dla każdego uczestnika także wymierna korzyść. Po części pisemnej uczniowie biorą udział w profesjonalnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. W tym roku po prezentacji multimedialnej z podstawowymi informacjami o Kazuo Ishiguro i jego utworze odbyły się warsztaty tłumaczeniowe i językowe pod kątem tłumaczonego tekstu oraz poświęcone tłumaczeniom gier komputerowych. Dla nauczycieli opiekunów organizatorzy zawsze przygotowują warsztaty metodyczne przybliżające najnowsze trendy edukacyjne w nauczaniu języka obcego. Za rok X edycja Konkursu. Na pewno każdy z nauczycieli-anglistów w I LO przekona i pomoże przygotować swoich uczniów do zmagań w konwencji tłumaczenia tekstu literackiego. Każda forma pracy z uczniem zdolnym jest bezcenna i wartościowa edukacyjnie – dla ucznia, dla nauczyciela przedmiotu i dla szkoły w ogóle.

 

Jest to już VII edycja tego konkursu w Polsce, w którym uczniowie naszej szkoły biorą udział po raz pierwszy. Z naszej szkoły do rozwiązania testu przystąpiło  trzech uczniów: Zuzanna Chudek z IId, Karol Karbowski z Id i Monika Kmiecik z IIIe.Konkurs odbył się 18 listopada na terenie całej Polski. Wyniki otrzymamy do 31 marca 2016r.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  w Warszawie. Celem Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym). Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.