ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Organizatorem Konkursu jest corocznie Zakład Filologii Angielskiej UAM Poznań, WPA Kalisz pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Tegoroczna edycja miała miejsce 18 kwietnia w auli im. prof. Rubińskiego WPA w Kaliszu. Do udziału zostało zgłoszonych i przyjętych 122 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie liceów ogólnokształcących z powiatów – kaliskiego, ostrowskiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, średzkiego. Uczestnicy w ciągu 90 minut tłumaczyli tekst literacki anglojęzyczny na język polski. Zawsze jest to kanon literacki innego kraju anglojęzycznego. W tym roku fragment najnowszej powieści brytyjskiego pisarza Kazuo Ishiguro pod tytułem „Buried Giant” („pogrzebany Olbrzym”). Jury złożone z nauczycieli akademickich Zakładu Filologii Angielskiej ocenia wierność przekładu, poprawność stylistyczną i ortograficzną tekstu. Regulamin stanowi, że nagrodzone jest zawsze 6 prac.

W tym roku laureatką I miejsca została nasza uczennica – Marta Lotka. Uczniowie I LO biorą udział w Konkursie od 5 lat i, co godne podkreślenia, zawsze z sukcesem. Uczennica Marta Lotka była uczestniczką dwóch poprzednich edycji, zdobywając w 2014 roku III wyróżnienie. Jej nauczycielem przez trzy lata był pan Tomasz Ćwirko. W IX edycji I LO reprezentowało siedmioro uczestników. 

Sukces Marty ma wymiar oczywisty, ale sam udział w eliminacjach to dla każdego uczestnika także wymierna korzyść. Po części pisemnej uczniowie biorą udział w profesjonalnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. W tym roku po prezentacji multimedialnej z podstawowymi informacjami o Kazuo Ishiguro i jego utworze odbyły się warsztaty tłumaczeniowe i językowe pod kątem tłumaczonego tekstu oraz poświęcone tłumaczeniom gier komputerowych. Dla nauczycieli opiekunów organizatorzy zawsze przygotowują warsztaty metodyczne przybliżające najnowsze trendy edukacyjne w nauczaniu języka obcego. Za rok X edycja Konkursu. Na pewno każdy z nauczycieli-anglistów w I LO przekona i pomoże przygotować swoich uczniów do zmagań w konwencji tłumaczenia tekstu literackiego. Każda forma pracy z uczniem zdolnym jest bezcenna i wartościowa edukacyjnie – dla ucznia, dla nauczyciela przedmiotu i dla szkoły w ogóle.

 

Jest to już VII edycja tego konkursu w Polsce, w którym uczniowie naszej szkoły biorą udział po raz pierwszy. Z naszej szkoły do rozwiązania testu przystąpiło  trzech uczniów: Zuzanna Chudek z IId, Karol Karbowski z Id i Monika Kmiecik z IIIe.Konkurs odbył się 18 listopada na terenie całej Polski. Wyniki otrzymamy do 31 marca 2016r.
Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  w Warszawie. Celem Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejsca i znaczenia Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym). Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

 

10 listopada na Termach Maltańskich w Poznaniu  odbyły się zawody w pływaniu drużynowym. Był to Finał Wojewódzki w ramach WIMS. Nasz powiat i szkołę reprezentował Mistrz Powiatu, czyli  drużyna  w składzie: Kajetan Banasiak, Eliza Sieradzka, Paula Jędrzejak, Sara Czarniecka, Nicol Matyjaszczyk, Izabela Kamińska, Monika Grzesik, Paweł Żuberek, Jakub Dominik, Jakub Kołat, Maciej Drogi, Jagoda Sztucka.
W zawodach zwyciężyła drużyna z Poznania z ZSMS(Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego). Nasi reprezentanci wypadli bardzo dobrze zajmując  16 miejsce na 35 rozstawionych szkół. Biorąc po uwagę, że szkoła nie dysponuje własną pływalnią, wynik napawa optymizmem, bo co roku zajmujemy lepsze miejsca.

 

Super Admin