ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Szkoły, z którymi współpracujemy:
 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych (umowa podpisana w 1993 roku), której efektem jest organizacja każdego roku sesji filozoficznych.

 

Od 2001 roku organizacja Jesiennych Spotkań z Fizyką z udziałem wykładowców Politechniki PoznańskiejPolitechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w PoznaniuInstytutu Fizyki Molekularnej w OdolanowieInstytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

 

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Akademia Ekonomicznej w Katowicach (organizacja Informiady                       w 2009 roku).

Instytut Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nawiązanie współpracy 3 lipca 2009 roku) i wspólna z naszą szkołą  organizacja Dni Nauki.

 


Uniwersytet Opolski (od 2009 roku) – współpraca w ramach realizacji projektu, który finansowany jest dzięki funduszowi europejskiemu „Kapitał Ludzki”.

 

Wydział Artystyczno-Pedagogiczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2011 roku), który sprawuje honorowy patronat nad klasą o profilu komunikacja i informacja medialna oraz klasą artystyczno-pedagogiczną.

 

 

Współpraca z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach organizacji warsztatów matematycznych.

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – umowa podpisana 2 lutego 2012 roku.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Super User
Kategoria: